Period: Taisho era (1912 - 1926)

1,435 objects
S2003.8.3359

Okame

https://asia.si.edu/object/S2003.8.3359
S2003.8.3205

Untitled

https://asia.si.edu/object/S2003.8.3205
S2003.8.3195

Untitled

https://asia.si.edu/object/S2003.8.3195
S2003.8.3154

Moonlit Scene

https://asia.si.edu/object/S2003.8.3154
S2003.8.3113

Night fishing

https://asia.si.edu/object/S2003.8.3113